CAD Factory

CAD applicaties: tekenwerk automatiseren

De CAD Factory programmeert CAD applicaties, AutoCAD plugins, add-ons, extensions en ASP.NET websites voor het automatiseren van tekenwerk. Hierdoor kan een klant in zijn processen sneller tekenen, rekenen, rapporteren en produceren. Binnen een gesteld kader van eisen, kosten en functionaliteit zijn optimaal renderende en creatieve maatwerk oplossingen gerealiseerd die u op deze website kunt bekijken.

HDPE Zwembaden

HDPE is een kunststof plaatmateriaal waarmee zwembaden worden gemaakt. HDPE zwembaden kunnen snel geplaatst worden en hebben een lange levensduur.

Kunststof HDPE zwembad in werkplaats

Het technisch tekenwerk is geautomatiseerd met een op maat geprogrammeerd CAD component dat als .NET Core Web API wordt gehost in Microsoft Azure cloud.

Azure Custom CAD API dxf, pdf en svg bestanden

Bekijk video…

De API van het CAD component is geïntegreerd in een online zwembad configurator.
Bovenstaande video toont hoe parameters naar de API worden verstuurd en hoe tekenwerk in AutoCAD DXF, PDF of SVG bestand terugkomt.

Garage zijdeur

Zijdeur met hetzelfde uiterlijk als een garagesectionaaldeur – gemaakt van hoogwaardige aluminium profielen. De deurbladpanelen bestaan ​​uit dubbelwandig verzinkt plaatstaal met een PUR hardschuimkern.

Zijdeur met garagesectionaaldeur

Browser does not support svg!

In de afbeelding hierboven kun je met Zoom & Pan details bekijken. Met een dubbelklik ga je terug naar de hele tekening.

In de product configurator van de klant wordt de CAD tekening op de webserver op basis van parameters gegenereerd. In de browser wordt het resultaat als SVG (Scalable Vector Graphics) getoond.

AutoCAD applicaties in de Cloud

Om tekenwerk met AutoCAD in de Cloud te genereren worden twee stappen gezet.AutoCAD tekeningen genereren in de cloud

De eerste stap

Het programmeren van een AutoCAD plugin waarmee daadwerkelijk het tekenwerk wordt gegenereerd is de eerste stap. Deze plugin voegt aan AutoCAD één of meer custom commando’s toe. Zo’n custom commando leest een XML of JSON bestand met parameters en genereert op basis van deze parameters een CAD tekening. De parameters beschrijven kenmerken zoals maatvoering en opties van het product dat wordt getekend.
Bekijk video…

De tweede stap

Nadat de AutoCAD plugin is gemaakt, wordt een server back-end geconfigureerd met AWS services (API Gateway + AWS Lambda compute service). Ook moet de ‘Design Automation voor AutoCAD’ omgeving op het cloud platform van Autodesk worden geconfigureerd. Deze omgeving kan daarna de AutoCAD plugin in de rekencentra van Amazon uitvoeren.

Het resultaat is een API (application program interface) die online door andere web applicaties kan worden aangeroepen voor het maken van tekeningen.
In onderstaande video ziet u het programma Postman een ‘request’ met parameters versturen naar een ‘endpoint’ van de API. Deze stuurt dan een ‘response’ terug met een download link naar de gegenereerde tekening bestanden.
Bekijk video…

Prefab vloerverwarming

Slangen worden met behulp van een robot op matten vastgemaakt en opgerold. De slangen volgen een meanderpatroon waardoor een optimale spreiding van warmte (of koeling) wordt gerealiseerd. Op de bouw rolt een monteur de matten uit en sluit deze aan op een verdeler. Alles volgens een legplan zoals dit op tekening is aangegeven.

AutoCAD plugin - prefab vloerverwarming

Om de werkvoorbereiding te versnellen is een AutoCAD applicatie ontwikkeld waarmee snel matten met meanderpatronen in een plattegrond kunnen worden ontworpen.

Nadat de matten in de tekening zijn aangebracht worden automatisch de bestanden voor het aansturen van de robot gegenereerd. Werkvoorbereiding en productie sluiten hierdoor naadloos op elkaar aan.

Hardglazen deuren

Voor een leverancier van glasdeur beslag is een online configurator geprogrammeerd waarmee hardglazen deuren op maat kunnen worden besteld.

Configurator voor hardglazen deuren

Een op de server gegenereerde CAD tekening fungeert in de browser als visuele terugkoppeling tijdens het bestelproces.

Metalstud tekenen en uittrekken

Met deze AutoCAD applicatie kunnen snel metalstud wandtypen worden gekozen en getekend. In de wanden kunnen sparingen worden geplaatst en van een wand kan optioneel een aanzicht worden getekend. Deze AutoCAD applicatie is ontwikkeld in samenwerking met een toonaangevend advies- en engineeringsburo in de afbouw.

Metalstud AutoCAD plugin

Nadat de wanden in de tekening zijn geplaatst kan automatisch een stuklijst worden berekend en in de tekening worden geplaatst of naar Excel worden geëxporteerd.

Meer informatie

Wilt u in detail zien hoe de applicatie werkt dan kun u de uitgebreide video van 6 minuten bekijken.
Bekijk video…

Offerteaanvraag

Met onderstaande formulier kunt u een offerteaanvraag versturen. Wanneer u de het vakblad Plafond en Wand leest kunt u ook de actiecode invullen.


Systeemplafonds tekenen en uittrekken

Met deze AutoCAD applicatie kunnen alle denkbare moduul- en bandraster systeemplafonds worden getekend en uitgetrokken. Ook verlichtingsarmaturen en ventilatieroosters kunnen eenvoudig in de tekening worden opgenomen.

AutoCAD plugin voor het tekenen en uittrekken van systeemplafonds

Met de applicatie kun je

 • Al tijdens de calculatiefase oppervlakten en hoeveelheden bepalen van tegels, profielen, bandrasters, hangers enzovoorts
 • Meerdere plafondtypen tegelijkertijd tekenen en berekenen
 • Reststukken van tegels die overblijven automatisch in naastliggende ruimte indelen
 • Nauwkeurige materiaal rapportages maken en dus efficiënt inkopen
 • Aangemaakte plafondrasters ook gebruiken in Revit
 • Exporteren naar Excel
 • Een professionele tekening afleveren met de bijbehorende maten

Snel terugverdiend

De ervaring heeft geleerd dat de kosten van een gebruikslicentie na twee tot drie middelgrote projecten op besparing aan manuren is terugverdiend. Ten opzichte van handmatig calculeren is er een tijdsbesparing van zeker 50% waardoor klanten minder lang hoeven te wachten op een offerte.

Meer informatie

Wilt u in detail zien hoe de applicatie werkt dan kun u de uitgebreide video van 10 minuten bekijken.
Bekijk video…

Gebruikers interview

U kunt hieronder ook een gebruikers interview lezen uit het vakblad ‘Plafond en Wand.info’ over de forse tijdsbesparing die met deze AutoCAD applicatie wordt behaald.


Offerteaanvraag

Met onderstaande formulier kunt u een offerteaanvraag versturen. Wanneer u de het vakblad Plafond en Wand leest kunt u ook de actiecode invullen.


Verstelbare fundatie elementen

Wanneer steunvoeten van een machine niet vlak op een fundatie liggen ontstaan bij het vasttrekken van boutverbindingen interne krachten en vervormingen in het machinehuis.
Dit is nadelig voor afdichtingen, lagering, tandwielen en kan de oorzaak zijn van trillingen, scheurvorming of breuk.

Bovenaanzicht fundatie elementen tandwielkast

Met verstelbare fundatie elementen worden hoekverschillen tussen machine en fundatie opgevangen.

Detail fundatie elementen tandwielkast

Aan een bestaande Excel spreadsheet waarmee ontwerp berekeningen voor fundatie elementen worden uitgevoerd, is een extra werkblad toegevoegd om tekenwerk van een bovenaanzicht en detail geautomatiseerd te tekenen in AutoCAD.

Legplannen dakbestrating

Buitenruimte op daken van gebouwen krijgt dankzij dakbestrating een functie als terras of parkeerdak. Dakbestrating bestaat uit speciale betontegels en oplegpunten.

AutoCAD applicatie voor legplannen dakbestrating

Bekijk video…

Een op maat geprogrammeerde AutoCAD applicatie assisteert een tekenaar bij het sneller ontwerpen van een legplan waarin tegels en passtukken zijn uitgetekend.
Hierna maakt de applicatie automatisch een hoeveelheden rapportage.

Stalen buispalen

Stalen buispalen hebben een boorpunt en worden als een schroef trillingsvrij op diepte de grond in geboord. Door groutinjectie toe te passen wordt het draagvermogen verhoogd.

Excel toepassing voor boorpaal ontwerp

Een buispaal is opgebouwd uit segmenten met een unieke kleurcodering. Tijdens het boorproces worden de segmenten in de juiste volgorde aan elkaar gelast. Hierna wordt een wapeningskorf in de buis afgehangen en wordt deze volgestort met beton.

Voor ieder buispaal-ontwerp wordt automatisch – met Excel vormen zoals tekstvak, lijn en vlak – een illustratie getekend.

Boominventarisatie tekeningen

Een boominventarisatie is een inventarisatie naar boomsoort, aangevuld met extra gegevens zoals stam- en kroondiameter, standplaats, conditie en levensverwachting van een boom.

AutoCAD kaart met boomcondities

Bekijk video…

Samen met de positie van de boom in RD-coördinaten en een topografische kaart als ondergrond zijn verschillende tekeningen geautomatiseerd. Bijvoorbeeld voor het zichtbaar maken van boom condities.

Configureerbare AutoCAD tekeningen

Voor AutoCAD is een plugin geprogrammeerd waarmee tekeningen met behulp van een xml bestand kunnen worden aangepast en configureerbaar worden.

Flowchart xml configurable AutoCAD
Aanpassingen die met parameters uit een xml bestand in een ‘host drawing’ kunnen worden gemaakt betreffen:

 • Custom Drawing Properties
 • Dynamic block parameters
 • Layer instellingen
 • Block attributen
 • MText inhoud
Xml configurable sliding door

Afbeelding van ‘host drawing’ voor schuifdeur

Bekijk video…

Authoring tool

Voor het maken van AutoCAD tekeningen die configureerbaar zijn met een xml bestand is een ‘authoring tool’ geprogrammeerd. Hiermee worden wijzigingen aan objecten in de host drawing via een tabel opgegeven.

Authoring tool for configurable

Afbeelding van ‘Authoring tool’ voor schuifdeur

Met de ‘authoring tool’ kunnen wijzigingen rechtstreeks in de host drawing worden getest. Als alles correct werkt wordt broncode voor de AutoCAD plugin geëxporteerd.

Ankerstoelen groutankers

Groutankers worden toegepast voor het opnemen van trekkrachten voortkomend uit bijvoorbeeld damwanden of kademuren.
Een anker bestaat uit een buis die onder een hoek in de grond is geboord en eindigt in een in de grond geïnjecteerd blok beton. De buis wordt middels een ankerstoel bevestigd aan de damwanden of kademuur constructie. Voor de ankerstoelen is de productietekening geautomatiseerd.

AutoCAD productietekening van ankerstoel

Een productietekening van de ankerstoel en een snijmal worden in AutoCAD geautomatiseerd uitgetekend.

Gaaswanden AutoCAD plugin

Gaaswanden zijn samengesteld uit panelen, draaideuren, schuifdeuren, staanders en hoekverbindingen en worden toegepast als scheidingswanden of machine afscherming.
Met een maatwerk AutoCAD plugin kan snel in een bestaande plattegrond een gaaswand worden ontworpen.

AutoCAD plugin voor het automatiseren van gaaswanden

De panelen in de gaaswand worden automatisch bemaat en van onderdelen kan een stuklijst met artikelnummers in de tekening worden geplaatst.