CAD Factory

Revit

Revit is BIM modeleer software waarmee 3D modellen van gebouwen kunnen worden getekend. Uit het 3D model kunnen vervolgens plattegronden, aanzichten en doorsnedes worden gegenereerd. Een Revit gebouwmodel is opgebouwd uit parameterische modellen van bouwdelen deze worden families genoemd.

Sectionaaldeuren Revit-package

Een toeleverancier in de bouw is tegenwoordig ook een BIM-partner en moet digitale representaties van bouwproducten beschikbaar kunnen stellen.
Voor een leverancier van sectionaaldeuren is een Revit-package bestaande uit parametrisch configureerbare Revit families van deurbladen en railsystemen ontwikkeld.

Revit-package van sectionaaldeuren

Revit family van sectionaaldeur met railsysteem

Een Revit-package geeft een ‘BIM-modelleur’ de mogelijkheid om snel een sectionaaldeur te ontwerpen en in zijn gebouwmodel te plaatsen.