Boominventarisatie tekeningen

Een boominventarisatie is een inventarisatie naar boomsoort, aangevuld met extra gegevens zoals stam- en kroondiameter, standplaats, conditie en levensverwachting van een boom.

AutoCAD kaart met boomcondities

Bekijk video…

Samen met de positie van de boom in RD-coƶrdinaten en een topografische kaart als ondergrond zijn verschillende tekeningen geautomatiseerd. Bijvoorbeeld voor het zichtbaar maken van boom condities.