CAD Factory

AWS

Amazon Web Services bestaat uit een groot aantal online beschikbare IT-diensten die op hardware in rekencentra van Amazon worden uitgevoerd. Deze IT-diensten zoals servers, opslag van bestanden, databases en het laten uitvoeren van stukjes programma-code zijn door bedrijven te gebruiken zonder dat zij zelf aanvangs investeringen hoeven te doen in hardware en onderhoud, er wordt betaald voor de tijd dat een IT-dienst gebruik is.
De AWS cloud diensten zijn voor softwareontwikkelaars via het internet toegankelijk en bieden de mogelijkheid om efficiënt moderne web applicaties te maken.

AutoCAD applicaties in de Cloud

Om tekenwerk met AutoCAD in de Cloud te genereren worden twee stappen gezet.AutoCAD tekeningen genereren in de cloud

De eerste stap

Het programmeren van een AutoCAD plugin waarmee daadwerkelijk het tekenwerk wordt gegenereerd is de eerste stap. Deze plugin voegt aan AutoCAD één of meer custom commando’s toe. Zo’n custom commando leest een XML of JSON bestand met parameters en genereert op basis van deze parameters een CAD tekening. De parameters beschrijven kenmerken zoals maatvoering en opties van het product dat wordt getekend.
Bekijk video…

De tweede stap

Nadat de AutoCAD plugin is gemaakt, wordt een server back-end geconfigureerd met AWS services (API Gateway + AWS Lambda compute service). Ook moet de ‘Design Automation voor AutoCAD’ omgeving op het cloud platform van Autodesk worden geconfigureerd. Deze omgeving kan daarna de AutoCAD plugin in de rekencentra van Amazon uitvoeren.

Het resultaat is een API (application program interface) die online door andere web applicaties kan worden aangeroepen voor het maken van tekeningen.
In onderstaande video ziet u het programma Postman een ‘request’ met parameters versturen naar een ‘endpoint’ van de API. Deze stuurt dan een ‘response’ terug met een download link naar de gegenereerde tekening bestanden.
Bekijk video…