Proefsleuven tekenen

Tijdens nieuwbouw- of herinrichtingsprojecten worden grondwerkzaamheden uitgevoerd. Om schade aan bestaande kabels en gas- en waterleidingen en gevaar voor mensen te voorkomen, worden vooraf eerst meerdere proefsleuven gegraven.

Dit graafwerk van lange smalle sleuven gebeurt met de hand en kabels en leidingen die in de grond zichtbaar zijn, worden geïnventariseerd en ingemeten ten opzichte van een referentiepunt.

Op deze manier worden exacte leidinggegevens van de kabels en leidingen verkregen die met een AutoCAD applicatie automatisch worden omgezet in een proefsleuftekening.

Deze tekening bestaat onder andere uit een legenda en een dwarsprofiel waarin de afstand en diepte van de aangetroffen kabels en leidingen gemaatvoerd zichtbaar zijn.

AutoCAD tekening van proefsleuf met kabels en leidingen

Klik op afbeelding voor grotere weergave

Rapportage

In de praktijk worden op meerdere plaatsen voor een project proefsleuven gegraven en wordt van iedere proefsleuf één tekening gemaakt. De tekeningen samen, vormen een rapportage waardoor tijdens planning en ontwerp al rekening kan worden gehouden met aanwezige kabels en leidingen. En waarmee tijdens de uitvoering aannemers in staat worden gesteld zorgvuldig te graven.

Video

In deze video is te zien dat veel tijd bespaard kan worden als tekenwerk automatisch wordt gegenereerd.

Bekijk de video…

 

Maakt u proefsleuftekeningen die vergelijkbaar zijn maar is dit nog niet geautomatiseerd neem dan contact op met de CAD Factory.