Proefsleuven tekenen

Met behulp van invulstaten in Excel worden automatisch AutoCAD tekeningen gemaakt met afstanden en dieptes van kabels en leidingen.

Met een spade worden met de hand proefsleuven gegraven. Zo wordt op een veilige manier de plaats van kabels en leidingen gecontroleerd. Hierdoor wordt voorkomen dat er tijdens de uitvoering van grondwerk graafschade ontstaat. Proefsleuven zijn ook een hulp bij locatiekeuze van bijvoorbeeld ondergrondse vuilcontainers.

Werkblad in Excel met parameters voor proefsleuf tekening