Legionella beheerstaken

Middels een Excel Add-in met AutoCAD koppeling wordt snel en eenvoudig een registratie van tappunten in een drinkwaterinstallatie opgezet en onderhouden. Deze registratie is de basis voor het uitvoeren van legionella beheerstaken.

Voor een tappunt in een tekening is aangegeven in welke ruimte het zich bevindt, het type tappunt, of er aërosolen vrijkomen, en de gebruiksfrequentie van het tappunt.

Met Excel gekoppelde tappunten in AutoCAD tekening van ziekenhuis plattegrond

Legionella tappunten met beheerstaken registratie in MS-Excel

Vanuit het verkregen overzicht kan voor een tappunt een hyperlink worden opgenomen naar een instructieblad voor het uitvoeren van een beheerstaak zodat het risico op groei van legionella laag blijft. Om te kunnen aantonen dat betreffende beheerstaken zijn uitgevoerd kunt u in het overzicht bijhouden door wie en wanneer een taak is uitgevoerd.

Schema

Alle overzichten zijn beveiligd met een wachtwoord en de Excel Add-in controleert het tekenwerk en het overzicht op mogelijke fouten.

Onderstaand schema verduidelijkt de werking van de Excel Add-in met AutoCAD koppeling voor de registratie van tappunten en legionella beheerstaken.

Schema tappunten overzicht

Feature matrix

De applicatie heeft een complete set functies en is te gebruiken in combinatie met alle gangbare versies van MS-Excel en AutoCAD.

check Standaard aanwezig
1 Opbouwen en bijwerken van overzichten check
2 Bijhouden van uitgevoerde beheerstaken check
3 Afdrukken van instelbaar rapportageblad check
4 Beveiliging van overzichten met wachtwoord check
5 Controle op dubbele tappuntnummers check
6 Controle op verwijderde tappunten check
7 AutoCAD symbolen voor tappunten check
8 Opzoeken van tappunt in een tekening check